browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

החכמה האוניברסלית

Posted by on 10 במרץ 2013

באותם הרגעים, בסופו של היום, שבו המורה ישב הוא הרכבת תוך צ'אנג טינג, טאנו ו מטאטא אסמראלדאס עשתה אמבטיה לפני ארוחת הערב, הם היו טעימים עבור סרגיי. הוא אהב לעזור המורה להציב הרחצה קערה עם מים חמים ומלח ואז לתת לך עיסוי קצת על זרועותיך ובחזרה. הבסיס המשיך פני לשחות לאורך הנהר מדי ערב, עטוף טוניקה שחורה כי סרגיי נטו לו לאחר שסייענו להתייבש. אחרים כבר בשימוש רק לבן עבור שיטות שהתקיים על הצד השני של הנהר לילה ארוך. -מאסטר, מדוע יש צורך כל כך בצע את טקסי ולשמר את המסורת של האבות? כנראה, אתה עובד קשה כי הסכם קונפוציוס להכין צ'אנג טינג אצילי. – וגם אתה יודע איך? -ובכן, ראיתי אציל רפואי שהכניס אותו הסכם תחת ראשה כמו כרית.

-לאהוב רשע שנלקחו ספרים קדושים שלושה אחרים בלב! אבל, להאזין, הארנבת סקרן, מה שקרה האשראם של הודו עם גורו שהיה לך תחביב לחתולים מכיוון שהם להסיח את דעתם של תלמידיו במהלך הפולחן. -אם הם היו קמיע כמונו ארנב שתהיה לא קרה להם. -לכן, הגורו הורה הם ataran החתול במהלך לינגאם שיווה בשעות אחר הצהריים. וכך הפך, גורו היה כבר מת, הם המשיכו לקשור את החתול בדיוק עבור תפילת אחר הצהרים. כאשר החתול מת, הם קנו חתול אחר כדי להיות מסוגל לקשור אותו בבית המקדש של האשראם במהלך תפילת הערב. -שנה שאני לא מאמינה! -לעשות אה, לא? כי אתה צריך לדעת, ארנבת של שיחים, מאות שנים מאוחר יותר, תלמידיו של הגורו כתב ואמנות חכמה על החשיבות נשגב של החתול לביצוע פולחן כמו שצריך. חזרה אל אחר, סרגיי. זה קורה בהרוב הוקמה, אין כאן כדי לומר בכל הדתות. חוסה קרלוס גרסיה Fajardo

Comments are closed.