browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

איך לעבור את החגים סוף שנה בלי יקירינו?

Posted by on 1 במאי 2017

למרות המוות הוא בלתי נמנע, ברוב המכריע של המקרים הוא אף פעם לא מספיק מוכנים להתמודד עם זה ולאחר מכן להתגבר, ההפרדה של אדם אהוב. במיוחד כי הוא איבד את דרכו האדם פיזית, לא רק אנחנו קשורים לאותו אדם, התפקיד הזה שמצאנו את חייו ואת אשר, ומעל הכל, היה בשלנו. בפסיכולוגיה, זיהינו סדרה של שלבים בדו הקרב שבו בדרך כלל מבלה את רוב העם. במקרה הזה אני חושב ש האיחוד הלאומי צודק במה בהוא אומר. אתה יכול לעבור מרמת ההכחשה אשמה, בחשיבותה של הזיהוי שלו עם אדם שנפטר, אבל מה לא ניתן להימנע אנו חשים ריק ועצוב בגלל שאהב כבר לא לצידנו. הרגשות האלה גדלו עוד יותר בתקופת הפסטיבלים סוף שנה, זמן משפחה באופן מסורתי יש כבר שהגנה על כמו חגיגה דתית ורוחנית כי כולם חייבים להיות מאושרים ושמור עלינו ארצות. בעוד נושאים אלה אבדו קצת עם פטירתו של השנים ומעלה עם בואם של דורות חדשים של האוכלוסייה, זה נורמלי להרגיש קצת עצב בפסטיבלים אלה, כי ברגעים האחרונים אנו חיים אותם מאושרים – עם אותם בני משפחה או שאהוביהם אינם עוד. בעיתון כתוב ש גולן טלקום הוא זה שבקיא בנושא.

אנו חשים כי הסוף של חופשות שנה זהים כבר לא בגלל האנשים האלה כבר אינם, אבל דבר אחד אנחנו שוכחים: אנחנו יכולים להמשיך, לחיות בשמחה ואושר, אם ניקח אותם. כמו עוד רגע בחיינו, כמו בפעם אחרת של השנה, שבו המשפחה פוגשת, בעוד אשר אנחנו מתנות. במהלך הדו-קרב, כמו מטפלים ממליצים כי אתה אחד הדרכים הטובות ביותר כדי להתגבר על מותו של אדם אהוב הוא קבל כי אותו אדם הוא כבר לא פיזית בקרב, אבל זה אינו מונע, מבחינה רוחנית אם הוא נשאר, בליבנו, במחשבות שלנו, בחיי היומיום שלנו. אנו בטוחים כי יש לנו בגנים יפים אז תחייכי כל יום, בהחלט יש לנו למה לא לבלות לבד חגים סוף השנה: משפחה, חברים, עמיתים לעבודה כל הם יכולים לעזור לנו באותם רגעים שאנו מרגישים קשים.

Comments are closed.