browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: ספטמבר 2013

האיים הקיקלאדיים

Türkis – מים כחול כהה, למות Inseln… סלעי העולם של יוון יפה להשאיר לך את בתיהם חיפוש המסוידים של האיים הקיקלאדיים. הרבה, הרבה יותר. קבוצת האיים בים האגאי נקרא את האיים הקיקלאדיים. שהם קיבלו את השם שלו בזמנים קדומים מן הסידור Ringförmigen שלהם סביב האי דלוס קדושה. רבים מהאיים הם מאוד סלעית, עם צמחיה עץ … Continue reading »

Categories: חדשות | Tags: | סגור לתגובות על האיים הקיקלאדיים

מערכות ביומטריות למחשב (Pc)

אביזרי מחשב בשימוש מערכות ביומטריות למערכות ביומטרי לפרש המאפיינים הפיזיים של אנשים, משהו הטמון בכל אחד להעברה, גישה מערכות או מיקומים בלי לאדם יש לזכור קודי גישה או לשאת כרטיסי עם מוטבעים האסימונים בהם ניתן נגנב, שהועתק או חסרים. מערכות אלה מורכבים בהתקן ביומטרי הלוכד את קווי המתאר הפיזיים של האדם ושל תוכנות ביומטרי מנתח … Continue reading »

Categories: חדשות | Tags: | סגור לתגובות על מערכות ביומטריות למחשב (Pc)