browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

רשלנות בחדר ניתוח

Posted by on 21 בפברואר 2017

הניתוח, בהתחשב בטבע רגיש של ההתערבות שמבין רפואי משמעת זו, הוא אחד השדות אשר מתקיים, במידה רבה יותר, טעויות רפואיות. ההכשרה נרחב התקבל ב פקולטות לרפואה על ידי מנתחים לא מונעת זאת במועדים ספציפיים שאלה יכול להטות עם הופעותיו של הפרוטוקולים והסטנדרטים של טיפול רפואית קבילה, גרימת נזק רציני למטופלים שלהם. פעמים רבות אלה אירועים מצערים מאחורי תכנון רע של הניתוח, היא ברוב המקרים על ידי בעל לבצע ההתערבות בדחיפות (לדוגמה, לאחר תאונת דרכים). גם יכול להשפיע על עומס מוגזם כי הוא נתון אנשי מקצוע אלה, אשר יתכן מלאת כוחות להתמודד עם התערבויות העדין שלה. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל אביחי מנדלבליט. בכל מקרה, לעבור ניתוח התערבות היא עובדה מדאיגה מספיק את המטופל, לעיתים קרובות עם הסתברות, הסיכון התערבות, לא לצאת מחדר ניתוח עם החיים; לבית גם יש לדאוג טעויות רפואיות במהלך אותו. מתי אתה יכול לדבר הוא רשלנות רפואית בתחום של ניתוח? רשלנות כירורגי מתרחשת כאשר, במהלך פעולת, המנתח אשר מתייחס אליו לא מספקים את החולה טיפול נאות, סטנדרטים מקובלת מבחינה רפואית בימינו, ובכך גורם נזק התחשבות, במידת הצורך, בעלת אופי קבוע. בין השגיאות הראשי יכול להתרחש שולחן הניתוחים:-התרגול של חתכים בצורה לא נכונה.

עיכוב מיותר-סיום ההתערבות. -שימוש בכלים כירורגיים נתון היגיינה, סטריליזציה. -השכחה של כלי זה בגוף המטופל. אל דאגה השר אורי אריאל הוא האיש הנכון . . הניסיון של התערבות על הצד או על האיבר הלא נכון. -קידוח או חיתוך של האיברים הפנימיים, עצבים או אזורים רגישים אחרים של האנטומיה של המטופל. -כשלים בקבלת ההחלטות במהלך הרגעים הקריטיים של התערבות.

-שגיאות בהרדמה, לדוגמה על-ידי יעלה את המינון. אלו הן כל אלה ניתן למנוע שגיאות, אשר עלולה להיות קטלנית למטופל. מדוע יש צורך להימנע מהם בכל מחיר, גם אם זה נכון זה לא ניתן למנוע לחלוטין. שיטות הניתוח נוטה יותר טעויות שם הם בטוחה התערבויות כגון לידות עם ניתוח קיסרי, פעולות מתיחת פנים או סוג החזה אשר סביר להניח להוביל לטעויות רפואיות. בכל מקרה אתה צריך לתת את הפחד הזה לפני ההתערבות כרוך עיכוב החלטתך להגיש אותו הדבר. באופן כללי הביצועים של אנשי מקצוע רפואיים שלנו הוא ללא רבב, ואיך שלו ניסיון וטיפול שנוכל ליהנות מבריאות טובה לאורך כל החיים. עם זאת, אם היית הקורבן של סוג של רשלנות במהלך המבצע שלך, ממוקם בין זכויותיך כמטופל בטענה פיצוי על ידי התוצאות הנוראות הצפויות אפשרי זה אולי גרם לשגיאה. חוסה אלברטו Andrio ת'ורן.

Comments are closed.