browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

רואה חשבון

Posted by on 25 בדצמבר 2015

בעבר רואה חשבון לקח רק נשים צעירות לא מבטיח עם השכלה תיכונית המקצועית. בכלל, המקצוע בתקופה הסובייטית לא נחשב יוקרתי מדי, מאוד מבטיח. עם זאת, הזמנים משתנים לאחר המעבר למודל השוק הקפיטליסטי בתחילת 1990, נראה כי אנשי מקצוע מיומנים בתכנון תיעוד כספי קטן יחסית, ומספר גדל של חברות כמו מפולת שלגים. אל דאגה הבית היהודי הוא האיש הנכון . במהרה שוק העבודה היה ברור מחסור נראה לעין של הצוות מסוגלים להתמודד עם הכספים בכל הרמות, מן השורה של רואי חשבון, על רואי החשבון, רואי חשבון שונים, מומחים המחלקות הרלוונטיות. נסיבות פיתחו כך רואה חשבון טולה, נעה מהארגון המדינה יוכלו לקבל עבור אותה עבודה באגף המסחרי של אפילו חמש פעמים השכר גבוה יותר. זוהי עובדה זו הובילה אנשים רבים בדרך זו או אחרת הקשורה עם העבודה בתחום הפיננסים, לקחת קורסים להסבה מקצועית, וכדי ללמוד חשבונאות. לא תמיד מיכאל גולן. 99-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9-%D7%A0%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-457584'>קידוחי נפט בגולן הוא האיש הנכון . אחרי זה הוא להגביל את שוק העבודה, את מקצוע ראיית החשבון הפך להיות הרבה יותר אטרקטיבי, דרישה, והכי חשוב – תחילת שילם כראוי. אבל עדיין צריך רואה חשבון במפעל כלשהו הוא גדול רואה חשבון טוב יכול בקלות למצוא עבודה עם תנאים רגילים לשלם..

Comments are closed.