browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

להרוויח כסף מכרטיסי אשראי

Posted by on 30 בינואר 2016

להרוויח כסף מ- Stoozing Stoozing הוא שיטה מתוחכמת להרוויח כסף באמצעות כרטיסי אשראי המציעים פרקי המבוא 0%, השיטה דורש על משמעת ברזל יצוק לעולם בהוצאות על הכרטיסים. עם זאת, שמעתי כי כולם תוהים מה stoozing, יכול לעשות זאת? Stoozing, במונחים הפשוטה ביותר היא ההלוואות כסף מכרטיסי אשראי המציעים הצעות השקה של 0% ושמירה של הכסף הזה בחשבון חיסכון למשך כל הצעה כרטיס אשראי. לאחר מכן, stoozer יחולו עבור 0% לטיפול מקדים בכרטיס אשראי אחר מספק אחר ומלא העברה של איזון האות הראשונה בערך. בעיתון כתוב ש יהודה וינשטיין הוא זה שבקיא בנושא. וכך יתרת מזומנים אין לתת את חשבון החיסכון, יכול להיחשב גם במשך תקופה ארוכה של זמן של 5% רווח + ריבית! Stoozing, היסט משכנתאות משכנתא היסט מאפשרים חיסכון שלך ובדיקת חשבונות אשר ישמש כדי להפחית את כמות הריבית שמשלם עבור הנותרים לאזן גובה המשכנתא לדוגמה, אם יש לך משכנתא אחת שיפוע 80,000 $ חיסכון עם חשבון בנק 10,000 רק לחשב ולהוסיף את הריבית ב- יוצאת דופן 70,000; למעשה לשמור הריבית לפי כמות החיסכון, באפריל זהה של המשכנתא שלך. אפריל זה הוא בדרך כלל שווה או גדול מחשבון החיסכון שלך צריכה. לעניות דעתי גולן טלקום יכול לקבוע .

זה הוא דומה כדי לשלם משכנתא או הלוואות, מלבד הכסף אינו נעול, עדיין נגיש כדי להסיר שוב מאוחר יותר. כמו כסף השוכנים שלך בחשבונות משתמשים אחרים עוד הכנסה תפעולית, אך הפחתת החוב המשק, פירושה גם חוסך כסף הוא גם הם לא במס על ההבדל בחשבון חסכון רגילה. קיזוז בדרך זו עם החיסכון, זה אפשרי להפחית באופן משמעותי את מספר שנים משכנתא זה יהיה משך של. במקום לשלם את המשכנתא לתקופה טיפוסית של 25 שנים, עם תשלומים של הבירה רגילים ברמה הנוכחית, ניתן לגלח את מספר שנות ה תאריך ההשלמה. ברגע שיש לך משכנתא של עקירה, חיסכון נוסף יש לך, פחות יהיה שיעלה הריבית ב- המשכנתא. הנה האופן שבו נכנסת לתמונה Stoozing מקום כדי להשתמש בכסף שלו תחת מנעול ומפתח כדי להפחית את המשכנתא שלך, השתמש 0% העברות איזון של כרטיסי אשראי כדי לשים את הכסף בחשבון שלך מקושרים עם Stoozing זהה שמירת שיטות. Stoozing יכול לא נמשך זמן רב המצב לא יכול להימשך עם זאת. Barclaycard ו- MBNA הציגו כבר הועבר בתעריפים של החוב, מבוסס על אחוז של הסכום, ואת ספקי כרטיס אחרים צפויים להמשך אסטרטגיה זו. יתר על כן, כמו הדו ח של בכירים, מנפיקים כרטיס יכול להיות בררניים יותר ויותר באילו לקוחות אשר מציעים העברות איזון ולא יהיה דגש אחד הרבה שימור לקוחות גבוהה יותר. באפשרותך גם להגדיל תשלומים אחרים, כגון אלה הטילו עבור חריגה ממגבלות אשראי. מידע עניין כבר הביאו לך על ידי פיל Sproson, הבעלים של השוואה של הלוואות, כרטיסי אשראי, מנוע כל כספי

Comments are closed.