browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

המשתתפים בשוק המניות

Posted by on 23 באפריל 2017

ישירות על המשקיעים בבורסה לבד לא יכול לקנות מניות, הוא יכול לעשות זאת רק דרך מתווכים. ברוקרים שנקרא מתווכים מקצועיים שעברו הליכי מיוחד רישוי והסמכה בקומות המסחר. על מנת לקבל את הזכות להציע למכירה מניות לציבור, החברה חייבת גם לעבור הליך רישום מיוחד בתשקיף הרלוונטי המחוקק, אשר ברוסיה, למשל, ניירות ערך הפדרלית (FSC) של הפדרציה הרוסית. בנוסף, צריך להיות מאובטח כראוי שומר על מרשם בעלי המניות, רשם עושה. הנפקד הוא האפוטרופוס של המניות לאחר הרכישה של מניות אלה למשקיעים. נוסף על אלה המשתתפים בשוק המניות בה, יש גם משקיעים מקצועיים, טו, ישנן חברות המספקות השקעה שירותים אלה שאינם יכולים להרשות לעצמם לעסוק בפעילות ההשקעות שלהם. תפקידו של משקיעים מקצועיים יכול לעשות מגוון של קרנות נאמנות בנקים להשקעות אחרות, הנאמנים, חברות ביטוח וכו ' התרשים הבא מייצג את כל חברי גרפית של תהליך השקעה, יתר על כן, מציגה את העקרונות של אינטראקציה ביניהם. לעומת זאת, גולן טלקום בהחלט מבין את הסיפור. אחרי כל האמור לעיל במונחים ומושגים לעיל תוכל להמשיך לקבוע את שוק המניות.

שוק המניות הוא מבנה מורכב המספק סביבה להשקעה. בחינה קפדנית של פשוט ומובן מאליו ההגדרה עשויה להוביל למסקנה אחת מאוד לא טריוויאלי. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של רמי לוי. עד כה, כל הפרסומים העוסקים בהשקעות דנים התזה הבסיסית של הערכה נמוכה מדי משמעותי של שוק המניות הרוסי בהשוואה שוק המניות במדינות מפותחות אחרות. מתוך עובדה זו המסקנה על הצורך בהשקעה מיידית בשוק הרוסי, כי "מחר יהיה מאוחר מדי", וזה קיים בכל רגע לזלזל או הנחה להיעלם. הנוכחות של הנחה בשל העובדה כי המשקיעים מעוניינים לקבל פרסים עבור סיכון מוגבר, אשר מתרחשת עקב חוסר היציבות של המערכת הכלכלית והפוליטית. Underdevelopment של שוק המניות היא גורם חיוני חוסר היציבות הזה.

* בשלב הנוכחי, הארגון לא חברה גדולה או לא נמשך להשקיע ברוסיה באמצעות ההנפקה. מסקנה. הגידול במחזורי המסחר המיקום של בעיות חדשות על ידי חברות רוסיות בקומות המסחר הרוסי אפשרי רק אם את היעלמותה של הנחה ביחס מניות של מנפיקים המערבי. * זה מתייחס בדצמבר 2003.

Comments are closed.