browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

המכשולים העיקריים על מוטיבציה

Posted by on 26 בפברואר 2016

מטרת הסקר הייתה לזהות את הגורמים מוטיבציה demotivation של העם שנסקרו, היבטים הם יהיה שימושי ללמוד כיצד לנהל. היו בסך הכל 100 סקרים, מתוכם 65% נענו על ידי נשים ו- 35% גברים בגילאי 25-45 שנים. בעיקר שהם כבוש ביניים תפקידים ומנהלים. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של גולן טלקום. זהו סיכום של התוצאות המתקבלות: זוהו גורמים נוספים הם יכול להרתיע בעבודה: העדר או בהירות נמוכה של workplan ומטרות זיהוי הקטן רואה Malas יחסים עם הבוס או עמיתים שעות ארוכות המונוטוניות גמיש מעט תוצאות חוסר עניין או מחויבות ניירת מקצועית חינוך המסכן של אנשים מההחלטה הלקוח של כאוס סביבה, אלה הופיעו disorganization בין הגורמים אשר מונעים יותר בעבודה: סביבה טובה עבודת צוות אתגרים חדשים לעבוד זיהוי מטרות ולראות תוצאות של שביעות רצון לבצע את המלאכה היטב שביעות הרצון של הלקוח 99% אוטונומיה של ה המשיבים הרגיש מוטיבציה מביא אותם יתרונות, ביניהם: שיפור של יעילות העבודה. עזרה כדי להיות יעיל יותר מביא פרספקטיבה של רצון בעתיד בפניו מכשולים טוב יותר מתעוררים בסיפוק היומי הגדול ביותר מסייעת לנוע קדימה ולשגשג קל ללכת לעבודה מפחית עייפות עובד טוב יותר גם נשאלו על נושאים או היבטים המעניינים אותם ללמוד לנהל. אסטה es el resultado por orden דה ראש importancia פלמרה: 1º) לה frustración 2º) 3º monotonía לה) el miedo al fracaso 4º) el cansancio y la falta de vitalidad 5º) el enfado 6º) לה comparación y לה rivalidad 7º) temas otros, אנטרה los que se encuentran: ineficaz comunicación, miedo público en hablar, y mala gestión del tiempo..

Comments are closed.