browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

החשיבות של כלי נגינה

Posted by on 5 במרץ 2016

אנו חייבים להתחיל על-ידי שינוי מה הם חושבים אנשים של דברים רבים שהאנשים האלה צריך להקדיש את זמנו הפנוי ללמוד לנגן על כלי נגינה אשר מלבד לימוד מעשיר את הנשמה. מאז ימי קדם, האיש יצרה שותפות עם המוסיקה. זהו הביטוי של הלב. ההיסטוריה מלמדת אותנו כי האיש האדם הניאנדרטלי בשימוש החליל העצם. יש גם ראיות יכלו להיות בשימוש כלי הקשה. ההגדרה של כלי נגינה: כל מה שמייצר צליל יכול להיות כלי נגינה.

המונח בדרך כלל שמורות כלי נגינה שיש פונקציה מסוימת תזמורת. מחקר אקדמי של כלי נגינה נקרא אורגנולוגיה. ניתן לזהות כלי הנגינה על הדרך שהם נוגעים וגוון שנוצר. כלי נשיפה, בכוח של הריאות, כלי מיתר, איפה זה rasgido הצורך, מכשירים אלקטרוניים המפיקים צליל באופן אוטומטי על-ידי התחושה של המפתחות. אפילו הקול האנושי יכול להיות בשם ככלי כאשר הזמר יוצר את הקול באמצעות המאמצים של הריאות ואת מיתרי הקול שלו ביחד. כלי נשיפה בנוי עץ או פליז. דוגמה טובה לשעבר יכול להיות החליל, בעוד החצוצרה היא דוגמה מצוינת של השני. כלים אלו צליל כאשר המוסיקאי מכות לתוך שפופרת.

יש להם חורים, אשר ניתן נפתח ונסגר עם האצבעות כדי לייצר סוגים שונים של צלילים. מיתר הפוכים לחלוטין. נשמע הודות rasguito של המחרוזות. דוגמה טובה יהיה לנגן על הגיטרה. כמה גיטריסטים ידועים היו הביטלס Dire מצרי. כלי הקשה צליל כאשר אתה מכה אותם. הצליל נקבע על-ידי חומר משטח אותו ואת חלל שנותר כדי להפיק את הצליל. הסוללה היא דוגמה מצוינת של סוג זה של כלי נגינה. הן משמשות להקות רוק בכל רחבי העולם.

Comments are closed.